Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe


De subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe is bedoeld voor MKB-ondernemers binnen de provincie Drenthe. De subsidieregeling is onderdeel van het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017-2021’. Om de exportactiviteiten in de provincie Drenthe te stimuleren, biedt de subsidieregeling MKB-ondernemers financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten.

  • Internationale marktverkenningsactiviteiten
  • Internationale marktontwikkelingsactiviteiten
  • Handelsmissies

Meer informatie over de onderdelen

Voorwaarden

Het is mogelijk om per subsidiabele activiteit meerdere aanvragen in te dienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen per subsidiabele activiteit.

Let op: De subsidie wordt geweigerd indien er ten aanzien van de subsidiabele kosten van de activiteit verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555