Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk


De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen werken samen met de provincie Drenthe en het ministerie van Economische Zaken om de economische structuur van de regio te versterken. Er is een subsidieregeling die groei en innovatie van het bedrijfsleven in de drie gemeenten stimuleert. De regeling bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • Regionale Investeringssteun Drenthe (RID)
  • Arbeidsplaatsen Regeling (APR)
  • Rentekortingsregeling (RKR)

Voorwaarden

Mkb-ondernemingen kunnen gebruik maken van alle onderdelen. Grote ondernemingen komen alleen in aanmerking voor de RID.

Het subsidiepercentage is afhankelijk van de omvang van de onderneming. Daarnaast moet een project punten scoren op de volgende drie criteria:

  • werkgelegenheid
  • economische structuur
  • maatschappelijke opgave

Per criterium kan op diverse aspecten een aantal punten worden gescoord. Een onafhankelijke commissie zal advies geven omtrent het toe te kennen aantal punten. Daarbij geldt dat projecten in ieder geval een minimale totaalscore moeten behalen, voor het criterium werkgelegenheid moet in ieder geval 10 punten wordt behaald.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.eu
Telefoon (050) 5224921