Subsidie Sportevenementen Drenthe


De provincie Drenthe wil door het ondersteunen van sportevenementen bijdragen aan een gevarieerde en aantrekkelijke sportevenementenkalender.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, sportverenigingen, sportbonden, of door sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een (grootschalig-, breedte- of top-) sportevenement of een evenement gericht op aangepast-/gehandicaptensport.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 25.000,-- en bedraagt nooit meer dan 25% van de begrotingskosten.

Heeft u eerder subsidie ontvangen voor dezelfde activiteiten, dan bedraagt de subsidie maximaal 75% van het ontvangen subsidiebedrag in een eerder tijdvak.

Voor deze regeling is geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

De hoogte van het subsidieplafond voor deze regeling wordt jaarlijks bepaald.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen