Zwemmen in natuurwater, publieksvoorlichting


Als u informatie wilt over zwemmen in natuurwater, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie. Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media:

  • de zwemwaterwebsite
  • teletekst (pagina 725)
  • een informatiebord bij de zwemlocatie
  • de provinciale zwemwatertelefoon
  • de lokale media bij directe problemen met het zwemwater

Legionella

Constateert u als badhouder legionella in uw zwembad? Neem dan binnen 24 uur telefonisch contact met ons op.  Dat kan via het telefoonnummer (0592) 36 55 55

Contact

De lokale media houden u op de hoogte als er directe problemen zijn met het zwemwater. U kunt huidige informatie over zwemmen in natuurwater opvragen bij de provincie, via de zwemwatertelefoon of de zwemwatersite. Hier kunt u ook terecht met klachten over het zwemwater.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55