Winning van koolwaterstoffen, eenmalige afdracht


Als u houder bent van een winningsvergunning en u gebruikt een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen, moet u eenmalig een bedrag aan de provincie betalen. Bij een medehouderschap betaalt de medehouder.

Voorwaarden

U moet het eenmalige bedrag betalen aan de provincie als:

  • u (mede)houder bent van een winningsvergunning;
  • binnen deze provincie gebruikt u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen;
  • de mijnbouwwerken die u nodig heeft aanwezig zijn op het terrein.

Contact

U moet het bedrag betalen aan de provincie. Het bedrag moet binnen een maand na vaststelling van de hoogte van het bedrag betaald worden. De provincie maakt de hoogte van het bedrag bekend.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55