Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing


In de Wegenverkeerswet 1994 staan regels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Als u ontheffing wilt van 1 van deze regels, dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Bijvoorbeeld u kunt als boer uw akker alleen bereiken via een openbaar fietspad. U kunt ontheffing aanvragen om met een tractor op het fietspad te mogen rijden. Wilt u ontheffing van de bepalingen die in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staan? Dan richt u zich tot Rijkswaterstaat of het CBR.

Contact

U vraagt ontheffing aan bij:

  • de minister van Infrastructuur & Milieu als de wegen onder beheer van het Rijk zijn;
  • de RDW als de aanvraag betrekking heeft op eisen aan voertuigen;
  • de provincie als de wegen onder beheer zijn van de provincie;
  • het waterschap (het algemeen of dagelijks bestuur) als de wegen onder beheer zijn van het waterschap;
  • de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of een door de raad ingestelde commissie van een gemeente als de aanvraag betrekking heeft op andere dan de hiervoor genoemde wegen;
  • het CBR als het gaat om autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen;
  • Rijkswaterstaat als het gaat om ontheffingen voor rijkswegen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55