Watervergunning


Verricht u een activiteit in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is een melding hiervan vaak voldoende. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een watervergunning nodig. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:  het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier) het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)  Soms is een ontheffing van de provincie nodig. Deze vraagt u in bepaalde gevallen aan voor het dempen van een sloot langs een provinciale weg.

Voorwaarden

U wilt gebruik maken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Aanvragen

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Ook de watermelding doet u dan via het OLO.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55