Vuurwerk, opslag en verkoop


U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een 'melding Vuurwerkbesluit' via de AIM-module en een ‘melding Activiteitenbesluit’ bij Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1,2 of 3.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk (categorie 4) of meer dan 25 kg theatervuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. Voor opslag van theatervuurwerk tot 25 kg is geen vergunning nodig.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Meer informatie over het afsteken van vuurwerk leest u bij: ‘Vuurwerk, ontbrandingsmelding of ontbrandingstoestemming’.

Aanpak

Bij opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding via de AIM-module. Vul ook het meldingsformulier vuurwerk in op de website van Infomil. Doe dit minstens 4 weken van tevoren.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of heeft u professioneel vuurwerk of meer dan 25 kilo theatervuurwerk in uw opslag? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

Termijn

Er wordt binnen 26 weken een beslissing genomen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze termijn kan worden verlengd als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55