Vuurwerk, opslag en verkoop


U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een 'melding Vuurwerkbesluit' via de AIM-module en een ‘melding Activiteitenbesluit’ bij Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1 of 2.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk (categorie 4) of meer dan 25 kg theatervuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. Voor opslag van theatervuurwerk tot 25 kg is geen vergunning nodig.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Meer informatie over het afsteken van vuurwerk leest u bij: ‘Vuurwerk, ontbrandingsmelding of ontbrandingstoestemming’.

Aanpak

Bij opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding via de AIM-module. U heeft hiervoor eHerkenning nodig. Vul ook het meldingsformulier vuurwerk in op de website van Infomil. Doe dit minstens 4 weken van tevoren.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of heeft u professioneel vuurwerk of meer dan 25 kilo theatervuurwerk in uw opslag? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag of verkoop van consumentenvuurwerk zijn onder andere:

  • Een minimale afstand van de opslag tot kwetsbare objecten (omwonenden).
  • In de opslag is een brandmeldinstallatie aanwezig.
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan. Het kan zijn dat u op basis van het bestemmingsplan een vergunning of toestemming nodig heeft.
  • Voor opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding vuurwerkbesluit.
  • Voor opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk vraagt u een omgevingsvergunning aan.
  • De opslag voldoet bouwkundig en brandtechnisch aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. Zo is er bijvoorbeeld een brandblusinstallatie in de vuurwerkopslag aanwezig.
  • U voert een actief veiligheidsbeleid.
  • Bij opslag van meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk stelt u een veiligheidsrapport op.

Wilt u theatervuurwerk opslaan? Dan zijn de regels onder andere:

  • Tot 25 kg dan moet de opslag plaatsvinden in een 60 minuten brandwerende kast.
  • Bij meer dan 25 kg opslag gelden dezelfde eisen als bij het opslaan van consumentenvuurwerk.

Omdat consumentenvuurwerk ook bij een tankstation verkocht mag worden, zijn er regels voor het gelijktijdig lossen van brandstoffen en vuurwerk.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55