Vergunning voor bouwen of werken openbare weg


Als u op, over of onder een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken en activiteiten zoals bruggen, viaducten, kabels, een inrit, of een evenement. Een voorbeeld van zo'n evenement is een fietstocht.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere: De weg is in beheer bij de provincie. Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar. Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online). Hier kunt u ook zien of u ontheffing kunt krijgen.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55