Verbod op bijvoeren wildsoorten, ontheffing


Het is verboden om edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen bij te voeren om de stand te bevorderen. Van dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie waar het bijvoeren plaatsvindt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor ontheffing van het verbod als:

  • er bijzondere weersomstandigheden zijn waardoor bijvoeren noodzakelijk is;
  • er sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor de gezondheid van de dieren in gevaar is.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55