Uitweg provinciale weg


Voor het aanleggen, verplaatsen of verwijderen van een uitweg heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het Omgevingsloket online.

Voorwaarden

Ten aanzien van uitwegen op gebiedsontsluitingswegen opengesteld voor landbouwverkeer en op erftoegangswegen gelden de volgende voorwaarden:

  • Per woning wordt maximaal 1 uitweg toegestaan;
  • Per bedrijf/landbouwperceel worden maximaal 2 uitwegen toegestaan;
  • De uitweg dient volgens standaardafmetingen en -materiaal gerealiseerd te worden;

Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van de bruikbaarheid van de weg, het veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel de bescherming van groenvoorzieningen.

Kosten

Kosten voor aanleg van de uitweg en kosten van te treffen (tijdelijke) voorzieningen als gevolg van de aanleg van de uitweg, komen voor rekening van de vergunninghouder. Het onderhoud van de uitweg en eventueel aanwezige duikers komt voor rekening van de vergunninghouder.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55