Subsidie tijdelijke Kunstwerken Europees Kampioenschap wielrennen


Het college van Gedeputeerde Staten stelt een subsidie van € 40.000 beschikbaar voor zogenaamde tijdelijke kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap wielrennen dat van 20 t/m 24 september 2023 plaatsvindt in Drenthe.

Voor wie

Inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf 1 april 2023 een beroep doen op de subsidieregeling tijdelijke Kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap wielrennen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per project voor materiaalkosten voor de realisatie van een tijdelijk kunstwerk. Het kunstwerk moet in de periode van 20 t/m 24 september 2023 zichtbaar zijn voor een breed publiek langs de route.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden:

  1. de inhoud en uitvoering van het kunstwerk is aansprekend en zichtbaar voor een breed publiek;
  2. het kunstwerk draagt op een positieve manier bij aan de promotie van Drenthe;
  3. het kunstwerk is voldoende zichtbaar en herkenbaar als aansprekende en feestelijke uiting in de periode van 20 september 2023 tot en met 24 september 2023;
  4. de locatie van het kunstwerk bevindt zich langs of in de nabijheid van de route van het EK Wegwielrennen;
  5. de aanvrager heeft toestemming van de eigenaar van de locatie voor het gebruikmaken van de locatie.

Subsidie product

Status:
Aanvragen in toekomst mogelijk
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 40.000,--.

Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 april 2023 tot en 1 september 2023.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55