Subsidie Sociale Agenda Drenthe


Als provincie willen we een extra steuntje in de rug geven om innovatieve projecten verder te brengen. Samen met gemeenten en partners werken we met de Sociale Agenda aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen meedoet en ertoe doet.

Als u een idee heeft voor een levendig en sociaal Drenthe, kunt u uw projectidee in verschillende rondes indienen.

Na het indienen, bekijkt het procesteam samen met u of de aanvraag volledig is. Vervolgens beoordeelt de Adviescommissie Sociale Agenda de aanvraag.
Indienen kan via socialeagenda@drenthe.nl. Hier leest u meer over het indienen van een idee.

Wegingscriteria

Uw projectidee moet voldoen aan de volgende uitgangspunten:

Uw idee:

 1. Voorziet in de behoefte van Drentse inwoners 
  én

 2. Kan rekenen op draagvlak (dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er meerdere organisaties meedoen aan het project)
  én

 3. a. Is van grote invloed op het sociale leven van Drentse inwoners 
  óf 
  b. Is experimenteel en vernieuwend ("we doen niet meer wat we deden")
  óf 
  c. Is een weesthema (een maatschappelijke opgave zonder 'eigenaarschap').

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie: