Subsidie Sociale alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2023


Als provincie willen we een extra steuntje in de rug geven om innovatieve projecten verder te brengen. Samen met gemeenten en partners werken we met de Sociale Agenda aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen meedoet en ertoe doet.

Van 25 september tot en met 8 oktober kunt u subsidie aanvragen voor een project.

Heeft u een vraag over de Sociale Agenda? Mail dan naar socialeagenda@drenthe.nl.

Let op het projectplanformat!

Bij de aanvraag dient u het projectplan in te dienen volgens het projectplanformat. Dat kunt rechts op deze pagina downloaden.

Voor wie

De subsidie wordt verstrekt aan samenwerkingspartners die een sociaal alliantieproject uit gaan voeren in Drenthe.

Wegingscriteria

Uw projectidee moet voldoen aan de uitgangspunten die beschreven staan op deze pagina.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor sociale alliantieprojecten die vallen onder in ieder geval één van de zes thema’s van de Sociale Agenda 2020-2023. Deze thema’s zijn:

  • leefbaarheid en bereikbaarheid;
  • wonen;
  • armoede en laaggeletterdheid;
  • gezondheid en vitaliteit;
  • inclusie;
  • onderwijskwaliteit en gelijke kansen.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 25 september 2023 tot en met 8 oktober 2023.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,-- per aanvraag.

Subsidieplafond: € 665.266,--.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55