Subsidie Collectieve wooninitatieven


Er is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van wooninitiatieven. De provincie stelt € 150.000,-- beschikbaar voor startsubsidies. Ook is er in totaal € 500.000,-- beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief. De regeling volgt uit het succes van enkele pilotprojecten, die de provincie dit jaar steunde.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een wooncollectief.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verleend voor activiteiten in de plan- en ontwikkelfase van een woningbouwproject.

Voor de planfase van een woningbouwproject kan een startsubsidie worden verleend voor de volgende activiteiten:

  • procesbegeleiding
  • het opstellen van een projectplan voor de realisatie van een woningbouwproject inclusief een conclusie over de haalbaarheid van het project

Voor de ontwikkelfase van een woningbouwproject kan een renteloze lening worden verleend voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • het opstellen van een programma van eisen
  • het opstellen van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en een bestek
  • de procesbegeleiding

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond

  • voor startsubsidies: € 150.000,--
  • voor renteloze leningen: € 500.000,--

De maximale subsidie voor een startsubsidie in de planfase van een project bedraagt  € 10.000,00

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55