Strokenbord, toestemming voor plaatsing


Een strokenbord is een aanwijsbord langs de weg. Het bord kan verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming. Of naar een bedrijf, een bedrijventerrein of een instelling. Voor toeristische of recreatieve terreinen zijn er bruin-witte borden. De borden die de weg wijzen naar andere bestemmingen zijn blauw-wit.

Gebouwen of terreinen aan of vlakbij provinciale wegen worden aangegeven met borden, gewone bewegwijzering of strokenborden. Wilt u een verwijzing naar uw bedrijf of kantoor langs de weg? U heeft daar toestemming van de provincie voor nodig.

Voorwaarden

De toestemming is afhankelijk van de volgende factoren:

  • de periode van openstelling
  • de aantallen bezoekers
  • het type weg waarvoor het verzoek wordt gedaan
  • de afstand tot die weg

Ook moet u rekening houden met de regels van de provincie voor bewegwijzering en objectverwijzing. De provincie bekijkt of de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de weg niet in gevaar komen.

Contact

De toestemming voor vermelding op een aanwijsbord langs een provinciale weg moet u aanvragen bij de provincie.

Termijn

De provincie neemt binnen een redelijke tijd een besluit op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar indienen bij de provincie. Als u het niet eens met de uitspraak, dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55