Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding


Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. Als u voor uw bedrijf grondwater wilt onttrekken, bijvoorbeeld voor gebruik als grondstof of als gietwater, dan moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij u ook toestemming moet aanvragen bij de provincie.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater,
 • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening,
 • u wilt geen water onttrekken voor koude-/warmteopslag,
 • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar,
 • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap,
 • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Bevoegd gezag

Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie. Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar;
 • openbare drinkwatervoorziening;
 • koude-/ warmte-opslag.

Waterschap:

 • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar;
 • bronbemalingen;
 • beregening;
 • grondwateronttrekkingen voor saneringen.

Melding of watervergunning

Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding

Het waterschap kan regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap.

Watervergunning

Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend. Zie Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, watervergunning.

Het waterschap denkt met u mee

Vraagt u voor het eerst een grondwateronttrekking aan? Neem contact op met het waterschap. Dat bevordert een vlotte afhandeling.
In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55