Milieuklachten, melding


Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale. De provinciale milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U hier terecht als u hinder ervaart of iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek. Alle inkomende meldingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de juiste instantie.

Voorwaarden

U doet de melding bij de provinciale milieuklachtencentrale.

Contact

U kunt uw klacht of melding op het gebied van milieu telefonisch bij de milieuklachtencentrale indienen. Ook is het mogelijk om uw klacht via de website van de provincie in te dienen.

Meldpunt Milieuklachten

Klachten over water- en bodemverontreiniging, afvalstortingen, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast kunt u het beste telefonisch melden bij de Milieuklachtenlijn (0592) 36 53 03.

Het Meldpunt Milieuklachten is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. De provincie Drenthe neemt uw klacht aan en draagt deze indien nodig over aan de betreffende gemeente of het waterschap.