Leader Zuidoost-Drenthe


Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie, het toerisme en/of de leefbaarheid van Zuidoost Drenthe te versterken? Dan helpt Leader u graag op weg. U kunt in het voor- of najaar meedoen als een tender opengesteld wordt.

Wat is Leader?

Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende  ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Want LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om het opwekken van lokale energie van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf. Het is een drijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De nieuwe openstellingsperiode voor 2022 is van 9 mei (09.00 uur) tot en met 12 september (17.00 uur)

U kunt tijdens een openstellingsperiode een aanvraag doen.

Voor deze regeling is (nog) geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55