Bijzonder transport, ontheffing


Voor bijzonder transport over een provinciale weg of vaarweg gelden er regels. Hieronder leest u de verschillende regels die gelden voor bijzonder vervoer.

Wilt u een transport uitvoeren dat afwijkt van de regels over het maximale gewicht, breedte en lengte? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Maakt u gebruik van een landbouwvoertuig met of zonder kenteken over een provinciale weg?  Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Wilt u een transport uitvoeren over de vaarwegen dat afwijkt van de regels over de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid? Of als het schip in samenstel niet verenigbaar is met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken. Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de provincie.

Aanvraag ontheffing/vergunning bij de provincie

U vraagt een ontheffing/vergunning aan bij de provincie via post@drenthe.nl.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, duurt de behandeling korter of langer. Indien het langer duurt, ontvangt u hierover een bericht. Met dat bericht wordt de termijn eenmalig met een redelijke periode verlengd.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55