Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing


Als u over water vervoert, dan gelden er regels voor wat u op uw schip mag vervoeren. Ook gelden er regels voor de grootte van uw schip. Wilt u iets bijzonders vervoeren? Of is uw schip groter dan volgens de regels is toegestaan? Dan moet u een vergunning aanvragen. De beheerder van de vaarweg bepaalt of u de vergunning krijgt.
Vaak vaart u over meerdere vaarwegen. Als deze vaarwegen verschillende beheerders hebben, moet u van al deze beheerders een vergunning hebben.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een schip dat groter is dan is toegestaan over een vaarweg varen, of
  • U wilt met een schip met bijzondere goederen over de vaarweg varen.
  • De provincie beheert de vaarweg die u wilt gebruiken.
  • U heeft onderzocht of u de vaarweg kunt gebruiken.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor bijzonder vervoer aan:

U laat eerst onderzoeken of de vaarweg die u wilt gebruiken geschikt is voor uw vervoer. In het rapport dat u daarna ontvangt staan eventuele maatregelen die u moet nemen.

Daarna vraagt u de vergunning aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT). De beheerders van verschillende vaarwegen kijken met elkaar naar uw aanvraag voor ontheffing.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij het DLBT.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55