Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding


Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Voorwaarden

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting een melding te maken bij de provincie.

Contact

U doet uw melding bij de provincie waar het zwembad ligt of komt te liggen.

Termijn

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55