Aanleggen van kabels in provinciale (vaar)weg, verzoek


Overheden en bedrijven die kabels of leidingen willen leggen, verleggen en/of verwijderen in, onder of langs door de provincie beheerde (vaar)wegen, moeten daarvoor bij de provincie een ontheffing of toestemming aanvragen.

Wanneer dient u een aanvraag in?

U dient een aanvraag in bij de provincie wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt kabels of leidingen aanleggen, verleggen en/of verwijderen in, onder of langs een (vaar)weg;
  • De (vaar)weg is in beheer bij de provincie Drenthe;
  • Per project moet u apart een aanvraag indienen.

Aanvragen en leges

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen die onder de Telecommunicatiewet vallen, dient u toestemming te vragen via het aanvraagformulier. Hiervoor hoeft u geen leges te betalen.

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen die niet onder de Telecommunicatiewet vallen, dient u een ontheffing aan te vragen via het aanvraagformulier. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verbonden. De hoogte van de leges kunt u vinden in de geldende Belastingverordening provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55