Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing


Als u op, over of onder een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie kan openbare wegen in eigen beheer hebben. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken en activiteiten zoals bruggen, viaducten, kabels, een inrit, of een evenement. Een voorbeeld van zo'n evenement is een fietstocht.

Let op: Het aanleggen of veranderen van een weg maakt sinds 1 oktober 2010 onderdeel uit van de Omgevingsvergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar.
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online). Hier kunt u ook zien of u ontheffing kunt krijgen.

Termijn

De provincie neemt bij een reguliere procedure een besluit na 8 weken.
Bij een uitgebreide procedure volgt de beslissing na 26 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55