Ontgrondingsvergunning


Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning;
  • waterberging; en
  • natuurontwikkeling.

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij Ontgronding, vergunningsvrij.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Aanpak

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres);
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
  • soort materiaal dat u gaat afgraven;
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur;
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.

Contact

U vraagt de ontgrondingsvergunning aan bij de provincie. Doet u ontgrondingswerkzaamheden in water van het rijk? Vraagt u de ontgrondingsvergunning dan aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Termijn

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Formulieren

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Postadres

Westerbrink 1
Postbus Postbus 122
9400 AC ASSEN