Aanleggen van kabels in provinciale (vaar)weg, verzoek

Overheden en bedrijven die leidingen of kabels willen aanleggen in, onder of langs door de provincie beheerde (vaar)wegen, moeten daarvoor bij de provincie per legging een verzoek indienen. De aanvraag voor de aanleg van kabels en leidingen wordt rechtstreeks ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie.

De provincie voert soms ook werkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft als nutsbedrijf dan mogelijk recht op een vergoeding op grond van de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen provincie Drenthe. U kunt daarvoor een verzoek indienen.

Voorwaarden

U dient een verzoek in bij de provincie wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt kabels of leidingen aanleggen in, onder of langs een weg of vaarweg.
  • De (vaar)weg is in beheer bij de provincie.
  • Per project moet u apart een aanvraag indienen.

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen die onder de Telecommunicatiewet vallen dient u een instemmingsbesluit aan te vragen. Dit kan via het aanvraagformulier op deze pagina. Voor alle kabels of leidingen die niet onder de Telecommunicatiewet vallen dient u eveneens een ontheffing aan te vragen via hetzelfde aanvraagformulier.

Contact

U dient uw verzoek in bij de provincie.

Formulieren

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Zelf regelen

U kunt voor deze regeling uw ontheffing digitaal aanvragen.