Horecavergunning gemeente

De Drank- en Horecawet stelt dat een gemeente niet aan zichzelf een horecavergunning mag verlenen. Deze vergunning is nodig als een gemeente in een horecabedrijf alcoholhoudende drank verstrekt. Voorbeelden van een horecabedrijf zijn een buurtcentrum of bedrijfsrestaurant. De gemeente vraagt een horecavergunning aan bij de provincie. Voor elke vestiging is een aparte vergunning nodig. Als wettelijk vereiste geldt dat er continu een leidinggevende aanwezig moet zijn. Deze leidinggevende voldoet aan de eisen over sociale hygiëne, zedelijkheid en leeftijd. Ook gelden voor het bedrijfspand inrichtingsvereisten.

Voorwaarden

De leidinggevende moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minimale leeftijd van 21 jaar;
  • niet onder toezicht staan;
  • niet uit de ouderlijke macht ontzet zijn;
  • niet van slecht gedrag zijn;
  • in bezit zijn van een verklaring sociale hygiëne.

Contact

Bedrijven vragen de vergunning aan bij de gemeente. De gemeente vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de provincie.

Termijn

Op de aanvraag wordt beslist binnen drie maanden na ontvangst daarvan.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555