TUG-ontheffing

 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet luchtvaart € 800,28
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een generieke ontheffing zoals bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart € 160,06
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart € 519,26

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

Voorwaarden

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing krijgt, zijn:

 • helikopters;
 • vrije ballonnen bestemd en ingericht voor bemande vluchten;
 • zweeftoestellen;
 • micro light aeroplanes;
 • onbemande luchtvaartuigen (RPAS/Drones) met een totaal gewicht van > 25 tot 150 kilogram;
 • vliegtuigen die deelnemen aan een luchtvaartvertoning;
 • watervliegtuigen;
 • landbouwluchtvaartuigen;
 • luchtschepen die op zeeniveau in de internationale standaard atmosfeer in geheel gevulde toestand een afmeting hebben van meer dan 5 meter of een inhoud van meer dan 4 kubieke meter.

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen.
 • Het terrein voldoet aan de volgende eisen:
  • Er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied.
  • Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen.
  • Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied, of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina 'Luchtvaart'.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Termijn

De provincie beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Zelf regelen

U kunt voor deze regeling uw aanvraag digitaal indienen. U kunt ondertekenen met DigiD of eHerkenning. U kunt ook het formulier downloaden en per post versturen.

Meer informatie over digitaal ondertekenen