Subsidieregeling Onderhoud Landschapselementen (SOL)

Door particulieren en boeren actief te betrekken bij het beheer van natuurlijke en landschappelijke elementen wordt de draagvlak voor natuur en landschap vergroot. De landschapselementen zijn een belangrijk onderdeel van ecologische verbindingszones en dragen bij aan de verbetering van de biodiversiteit.

Ook in cultureel-historisch opzicht zijn de landschapelementen erg belangrijk. Ze vergroten de aantrekkelijkheid van Drenthe voor toerisme en recreatie.

Voorwaarden

Op dit moment is de regeling alleen beschikbaar voor mensen die al gebruik maken van de regeling. Het subsidieplafond is namelijk al een aantal jaren bereikt, zodat er geen financiële ruimte is voor nieuwe aanvragen.

Belangstellenden kunnen uiteraard contact opnemen met Landschapsbeheer Drenthe, die de regeling voor de provincie uitvoert. Daar is advies te krijgen over de praktische uitvoering van het onderhouden van Landschapelementen. Ook houdt men een wachtlijst bij van geïnteresseerden.

Contact

Momenteel niet van toepassing.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Subsidieplafond is bereikt

Einddatum subsidie

31-12-2010

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Landschapsbeheer Drenthe

Bezoekadres

Nijend 18a
9456 TR Anderen
Telefoon 0592-316616