Kaartmateriaal

Atlas van Drenthe

Van het Drentse grondgebied zijn verschillende kaarten beschikbaar. Surf naar één van de kaarten om ze te bekijken, in te zoomen en informatie op te vragen.

Werkzaamheden 4 en 5 mei 2017

Vanwege werkzaamheden op het netwerk van de provincie Drenthe zijn de digitale kaarten op 4 en 5 mei niet beschikbaar. Dit geldt ook voor het Geoportaal.


Geoapp Drenthe

Geoapp

De Geoapp Drenthe bevat een aantal basiskaarten, zoals grondsoorten en grondgebruik, wettelijke kaarten, zoals Wet Ammoniak en Veehouderij en informatieve kaarten zoals grondwaterkwaliteitskaarten.

Geoportaal

In het Geoportaal vind je actuele geografische bestanden in een gebruiksvriendelijke open vorm. De kaartlagen kunnen in verschillende professionele formaten worden gedownload.