Werken met kernkwaliteiten

Deze website is bedoeld als handvat om Landschap, Aardkunde, Archeologie, Cultuurhistorie, Natuur en Rust in Drenthe te verbinden aan (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.

De website Handreiking Kernkwaliteiten Drenthe biedt u een overzicht van kansen, mogelijkheden en regels. De informatie is bij uitstek geschikt voor planologen, gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders die zich bezig houden met de ruimtelijke inrichting van Drenthe.

Samenwerking

Op deze plek willen we in de toekomst graag ruimte maken voor:

  • best practises; projecten en plannen waarin kernkwaliteiten een plek hebben;
  • projecten en plannen waarin plannenmakers en overheden samenwerken op het domein van de kernkwaliteiten;
  • links naar gemeentelijk beleid.