Duunsche landen

De naam de Duunsche Landen spreekt in feite voor zich. Sinds kort liggen deze rivierduinen weer in een nat beekdallandschap. Het gebied maakt deel uit van een waterwingebied en is al sinds 1998 een natuur- en wandelgebied. In 2002 heeft Het Drentse Landschap hier weer een oude meander hersteld, waardoor een bijzonder landschap is ontstaan.

De rivierduinen zijn ontstaan aan het eind van het Weichselien, toen het Hunzedal grotendeels droog lag. Hierdoor kon de wind grip krijgen op het zand en blies het zand uit de beddingen op de oevers. In het Weichselien is dekzand afgezet in het dal en later, in het Holoceen vormde zich hier een veenpakket. Er zijn van oorsprong veel meer rivierduinen langs de Hunze geweest. Deze zijn echter afgegraven om de venige percelen te bezanden. De slappe veenbodem kreeg door bezanding een betere structuur en meer draagkracht waardoor ze beter geschikt werd voor de landbouw.

Laatst bijgewerkt op 6 maart 2014.