Het ruilen in wetgeving


In overheidsbeleid en verduurzamingsprogramma’s van markt- en natuurpartijen ligt de focus voornamelijk op duurzaamheid op het bedrijf zelf. De bijdrage van een landbouwbedrijf aan regionale duurzaamheid wordt hierin zelden meegenomen. Dit komt waarschijnlijk door onbekendheid met het Drentse ruilsysteem. Dit zien we als een gemiste kans voor de duurzame werking hiervan.

Kennis en inburgeren

Dit IBP-project heeft tot doel het systeem van grondruil, te laten inburgeren als volwaardig, veelvoorkomend landbouwsysteem dat ruimte verdient in beleid en duurzaamheidsprogramma’s. Het project werkt aan de verbetering van kennis over het ruilsysteem bij de vier overheden en binnen de verwerkende ketens. 'Samen boeren voor Drentse bodem' doet dit door het systeem uit te leggen en de voordelen te staven aan de hand van praktijk- en literatuuronderzoek.

Contraproductief

De onbekendheid van het ruilsysteem en het gebrek aan passend beleid werkt voor de ruilende boeren contraproductief. Het maakt het de ruilende boeren juist moeilijker om duurzaam te werken op regionale schaal.

Instanties en partijen

Het is daarom noodzakelijk dat beleids-, natuur- en marktpartijen:

  • snappen hoe het systeem van samenwerking werkt
  • weten van de voordelen van de samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouders en
  • zijn doordrongen van de nuttige bijdrage die dit landbouwsysteem kan leveren aan de verduurzamingsdoelstellingen van de landbouw.