Deelgebied Zoersche landen


Deelgebied Zoersche landen, ook wel Boermastreek genoemd, ligt aan het begin van het hunzestroomdal in Nederland. Het is een van de eerste plekken waar natuurontwikkeling op grote schaal heeft plaatsgevonden in het gebied. Halverwege de jaren negentig is het gebied ingeplant met moerasbos dat zich vrij mag ontwikkelen. Dit is aardig gelukt, want inmiddels voelen de bevers zich er goed thuis. Nu moet dit gebied aansluiten bij omringende natuurgebieden voor het Natuurnetwerk Nederland.

In 2020 is al veelvuldig contact geweest met grondeigenaren in het gebied Zoersche Landen. Ook de gemeente Borger-Odoorn is betrokken bij dit gebiedsproject. Het doel is om 27 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toe te voegen in 2021. Daarnaast zijn er op dit moment al nodige gebiedsontwikkelingen gaande. Prolander probeert deze ontwikkelingen en de herinrichting integraal op te pakken. Dit gebeurt in samenspraak met grondeigenaren en belanghebbenden. Samen met hen wordt de inrichting in 2021 nader uitgewerkt. Er staat dus veel te gebeuren in een korte tijd. Om inrichtingsschetsen samen met de partners en de streek definitief te kunnen maken, zullen er ecologische en hydrologische onderzoeken plaatsvinden. Het plan van aanpak zou in 2021 klaar moeten zijn om vanaf 2023 te kunnen beginnen met de inrichting.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.