Deelgebieden Tusschenwater-Midden, Knijpstukken, Tusschenwater-Zuid, Annermoeras en Zuidbroeken


Tusschenwater en Annermoeras zijn gebieden waar al veel natuur ontwikkeld is. Zo heeft de Hunze zijn meanderende loop teruggekregen. Tusschenwater heeft het karakter gekregen van een overstromingsmoeras. Slib en voedingsstoffen worden vastgelegd waardoor waterkwaliteit verbetert. Dit zorgt ervoor dat er nieuwe leefgebieden ontstaan voor bijvoorbeeld riet- en moerasvogels en voor zoogdieren als de bever en de otter.

Nu moeten de natuurgebieden nog aansluiten op aangrenzende natuur. Daarom staat er kavelruil op de planning voor de deelgebieden Tusschenwater-Midden, Knijpstukken, Tusschenwater-Zuid, Annermoeras en Zuidbroeken. De kavelruil draagt bij aan de realisatie van Natuurnetwerk Nederland. Lees hieronder per deelgebied wat er gaat gebeuren. De werkzaamheden in deze gebieden worden aan elkaar gekoppeld waar dat kan.

Tusschenwater Zuid

De intentie is om bij Tusschenwater Zuid 13 hectare grond vrij te maken voor het Natuurnetwerk Nederland. In 2021 moet er een advies klaarliggen over de aanpak van de werkzaamheden op het gebied van samenwerking, ecologie, hydrologie en het functioneren van het beekdalsysteem. Ook wordt dan de samenwerking met de streek gezocht om een inrichtingsschets te maken. Naar inschatting worden de inrichtingsplannen in 2022 afgemaakt en kunnen daarna vergunningen worden aangevraagd. Start van de inrichting zou gelijk kunnen lopen met de inrichting van de Boonspolder. Weer een aantal jaar later zal ongeveer 76 hectare zijn toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland en heeft ruim 100 hectare een verbeterde landbouwstructuur.

Tusschenwater-Midden en Knijpstukken

In 2021 ligt de focus op planvorming voor Tusschenwater-Midden en Knijpstukken. Ook verkent Prolander mogelijkheden om grond via kavelruil beschikbaar te krijgen voor de herinrichting van landbouw naar natuur. In hetzelfde jaar wordt een eco-hydrologische analyse gemaakt en ook in dit gebied wordt in samenwerking met de streek een inrichtingsschets gemaakt. De inschatting is dat er in 2022 een inrichtingsplan is, zodat de vergunningen in 2023 rond kunnen worden gemaakt. De inspanningen zullen uiteindelijk nieuwe grond moeten opleveren voor Natuurnetwerk Nederland.

Annermoeras en Zuidbroeken (Boonspolder)

Het doel is om een klein aantal hectare grond te verruilen door middel van kavelruil. De inrichting van Boonspolder wordt tegelijkertijd voorbereid met de inrichting van Tusschenwater Zuid: in 2021. Twee jaar later, in 2023 zou de inrichting klaar moeten zijn. Het Natuurnetwerk Nederland zal in dit gebied dan worden uitgebreid met zo’n 21 hectare.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.