Deelgebied Paardetangen


Tussen Buinen en Buinerveen ligt het deelgebied Paardetangen. Je vindt hier het Achterste Diep dat één van de bovenlopen van de Hunze is. In dit deelgebied voert Waterschap Hunze en Aa’s de werkzaamheden uit. De beek zal hier weer gaan meanderen. Ook moet de beek in de toekomst zijn omgeven door vochtige hooilanden en kruidenrijke graslanden.

Om dat toekomstbeeld te bereiken, is de eerste fase van de ontwikkelingen in het gebied in 2020 van start gegaan. De werkzaamheden zullen in 2021 al klaar zijn. Er is dan een extra gebied van ruim 67 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland  toegevoegd.

Meer over dit project lees je op hunzeenaas.nl.