Deelgebied Noordma en Wolfsbarge


In het deelgebied Noordma en Wolfsbarge komt de Hunze bij de grens van de provincie Drenthe naar de provincie Groningen aan. Via Tusschenwater stroomt de Hunze langs Noordma het Zuidlaardermeer in.

Tussen deze twee plekken wordt een nieuwe brug aangelegd. Door een opnieuw meanderende Hunze zal hier een gebied ontstaan met open water en rietmoerassen met lokaal broekbos. Wolfsbarge ligt oostelijk van het Zuidlaardermeer. Dit deel werd vooral gebruikt voor scheepvaart. Natuurherstel zal hier een grote rol spelen.

In het gebied zijn al diverse werkzaamheden uitgevoerd en is al ruim 30 hectare grond ingericht. Er is nog 72 hectare over dat vóór 2023 opnieuw wordt ingericht. 2021 is het jaar dat er veel staat te gebeuren in Noordma en Wolfsbarge: van adviezen opstellen over de inrichting, tot vergunningen aanvragen en starten met de werkzaamheden. Aan het einde van dat jaar zijn de eerste werkzaamheden afgerond: verschillende percelen zijn opgeleverd en er zijn een brug en een gemaal geplaatst. De verwachting is dat de deelgebieden in 2022 helemaal klaar zullen zijn.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.