Deelgebied Katteveen-Saksveld, Schaangedennen, Valtherdiep en Buinerveld


Katteveen-Saksveld, Schaangedennen, Valtherdiep en Buinerveld liggen niet in het beekdal van de Hunze, maar ten zuidoosten ervan. Zij bieden allerlei kansen in het kader van natuurontwikkeling. Door ook deze deelgebieden mee te nemen in de ontwikkelingen, wordt het Hunzegebied nog toekomstbestendiger. Daarom is er in 2020 een plan van aanpak uitgewerkt rond de aanleg van klimaatbossen en andere maatregelen die inspelen op het veranderende klimaat.

In 2021 gaat Prolander met de streek in gesprek over dit plan van aanpak. Particulier Natuurbeheer biedt in dit gebied volop kansen voor een sterk natuurgebied. Een aantal nader te bepalen hectare grond in Schaangedennen, Buinerveld, Valtherdiep en Katteveen-Saksveld zou moeten worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland. Voor de eerste twee gebieden wordt de inrichtingsschets in 2021 met gebiedspartners en de streek gemaakt, voor de andere twee is het streven om dit in 2022 te doen. In 2024 zouden de eerste werkzaamheden in Schaangedennen of Buinerveld dan volgens planning van start kunnen gaan.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.