Deelgebied Flessenhals


Het deelgebied Flessenhals ligt ten zuiden van Borger. Het water loopt hier in een rechte stroom langs het dorp. Oude meanders zullen hier worden hersteld en het gebied wordt uitgebreid met de vroegere sportvelden. Ook komt er een nieuwe natuurspeelplaats die onderdeel zal zijn van het natuurgebied. De werkzaamheden zijn in augustus 2020 gestart.

Net als in andere deelgebieden van het Hunzedal wordt de gekanaliseerde loop teruggebracht tot meanderende beekloop. Daarin wordt water beter vastgehouden. Dat is hard nodig met de steeds vaker voorkomende perioden van droogte. Daarom wordt de gekanaliseerde beek gedempt en de oude beek hersteld naar het beeld op historische kaarten. De stuw die nu in het water te vinden is, wordt vervangen door een vistrap. Ook ter hoogte van de sportvelden bij Borger wordt een oude meander hersteld. Aan de randen van de beek zullen (voornamelijk vruchten-)bomen en struiken worden geplant. Dat vormt dan gelijk het eerste deel het voedselpad Borger, wat uiteindelijk door naar Borger–Oost moet lopen.

Uitvoering van de werkzaamheden

Deelgebied Flessenhals valt onder het beheer van Stichting Het Drentse Landschap. Zij coördineert dan ook de werkzaamheden in dit gebied en neemt de planvoorbereiding en uitvoering op zich. De inrichting van het gebied is in augustus 2020 van start gegaan.

Meer over dit project lees je op drentslandschap.nl.