Deelgebied De Branden


In Deelgebied De Branden staat water centraal bij de gebiedsontwikkeling. Dit gebied ligt een stuk lager - zo’n vijftien meter - dan het aangrenzende Drouwenerzand. Waterschap Hunze en Aa’s coördineert de werkzaamheden in dit gebied en neemt de planvoorbereiding en uitvoering op zich. Prolander helpt hierbij en levert expertise op het gebied van grondzaken, civiel techniek en hydrologie.

De Branden wordt ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Natuur, landschap én een duurzaam watersysteem staan centraal. Er wordt in 2021 hard gewerkt om 20 hectare grond een natuurfunctie te geven en om een plan voor de erfkavels op te stellen. Met deze inrichting ontstaat zo’n 240 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland en ruimte voor waterberging. De nieuwe natuur zorgt voor een verbinding tussen De Branden en Drouwenerzand.

Meer over dit project lees je op hunzeenaas.nl