Deelgebieden Annerveensche Lenten, Duunsche Landen en Breevenen, en Elzenmaat


Hoewel er al veel natuur te vinden is in de deelgebieden, is dat niet altijd zo geweest.  Het natuurgebied van de Breevenen was tot halverwege de jaren ‘90 bijvoorbeeld  nog een eindeloos groot aardappelland.

Inmiddels is het grondwaterpeil verhoogd en vind je er weidevogels. Elzenmaat wordt tegenwoordig onderhouden door runderen die het land begrazen. Toch moeten er nog wat puntjes op de i worden gezet in de deelgebieden Annerveensche Lenten, Duunsche Landen en Breevenen, en Elzenmaat. De werkzaamheden hangen hier nauw met elkaar samen. Er zal niet alleen worden gewerkt aan de verbinding tussen Natuurnetwerk Nederland en de landbouw, maar ook aan waterveiligheid en het creëren van een bevergebied.

Het doel is om zo’n 45 hectare in de gebieden van de Annerveensche Lenten, van de Duunsche Landen en Breevenen en van Elzenmaat aan te laten sluiten bij het Natuurnetwerk Nederland. De inrichting gebeurt in samenwerking met de streek en plaatselijke landeigenaren. In 2020 en 2021 start de verkenning van ruilverkaveling. Kort daarop zal de gebiedsanalyse klaar zijn. De beoogde planning is om in 2024 de gebiedsanalyse, het concept-inrichtingsplan en de werksessies af te ronden.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.