Signalen


Op deze website zijn bij veel graadmeters ‘signalen’ opgenomen. Ze laten in één oogopslag zien hoe het met de graadmeter gaat. Er zijn afzonderlijke signalen voor de trend, de afstand tot het doel, de vergelijking tussen Drenthe en Nederland en de toekomst. In onderstaande tabel vindt u de betekenis van de signalen.

Overigens is het bij de signalen altijd belangrijk te bedenken dat provinciaal beleid niet de enige factor is die invloed heeft. Er zijn altijd meerdere (beleids)factoren (van lokale, regionale, nationale of zelfs internationale aard) die van invloed zijn op ontwikkelingen op de beleidsterreinen van de provincie.

Symbool Betekenis
Trend
groen signaal

De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.

oranje signaal

De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.

rood signaal

De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de ongewenste kant op.

Symbool Betekenis
Afstand tot doel
groen signaal

De afstand tot het doel is klein of het doel is bereikt.

oranje signaal

De afstand tot het doel is niet heel groot of klein.

rood signaal

De afstand tot het doel is groot.

Symbool Betekenis
Vergelijking Drenthe - Nederland
groen signaal

De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

oranje signaal

De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met Nederland.

rood signaal

De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.

Symbool Betekenis
Toekomst
groen signaal

Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

oranje signaal

Naar verwachting zullen er geen ontwikkelingen van betekenis zijn of zullen er ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen zijn.

rood signaal

Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de ongewenste kant op.