Over ons


Over Drenthe in Feiten & Cijfers

Hoe ontwikkelt zich de kwaliteit van het onderwijs in Drenthe? Hoe staat de werkgelegenheid ervoor? Gaat het goed met de natuur?

Op de website Drenthe in Feiten & Cijfers vindt u informatie over zo'n 75 actuele onderwerpen op het gebied van mens, leefomgeving en economie. De informatie is overzichtelijk bijeengebracht in de vorm van grafieken, tabellen en kaarten, steeds voorzien van een korte toelichting. Zo vaak als nodig worden de pagina's bijgewerkt, zodat de informatie altijd up-to-date is.

Bij elk onderwerp presenteren we ook een signaal dat laat zien of ontwikkelingen de gewenste of ongewenste kant op gaan. Verder zijn op enkele plaatsen infographics opgenomen die laten zien wat de feiten en cijfers betekenen voor het beleid van de provincie.

Met het beschikbaar stellen van deze informatie wil de provincie Drenthe het maatschappelijk debat en goede politieke besluitvorming ondersteunen.

Voor wie?

De informatie is bedoeld voor zowel professionals als voor de geïnteresseerde en betrokken burger.

Door wie?

Drenthe in Feiten & Cijfers is een uitgave van de provincie Drenthe. De provincie ontsluit op deze website zowel informatie die zij zelf beheert, als informatie die door andere organisaties wordt verzameld en/of beheerd.

Informatie vrij beschikbaar

U mag de informatie op deze website vrij gebruiken. Bij publicatie verzoeken we wel om de bron te vermelden.

De algemene verwijzing naar Feiten & Cijfers van Drenthe is:

Provincie Drenthe (jaartal). www.provincie.drenthe.nl/feitencijfers Provincie Drenthe, Assen.

Verwijzen naar een specifieke indicator kan als volgt:

Provincie Drenthe (jaartal). Titel indicator. www.volledigeURLvandepagina.nl. Provincie Drenthe, Assen.

Gebruik van cijfers

Op veel pagina's bieden we de mogelijkheid om cijfers te downloaden. U mag deze cijfers vervolgens ook bewerken. We verzoeken u wel om dit te noemen in de bronvermelding van uw nieuwe tabellen, figuren of kaarten. Dus bijvoorbeeld:
Bron: Provincie Drenthe, bewerking Organisatie X

Relatie met Drenthe in Cijfers

Drenthe in Cijfers bestaat niet meer. Alle gegevens zijn opgenomen op deze nieuwe website.

Geografisch gebied

Tenzij anders vermeld hebben de feiten en cijfers op deze website betrekking op het grondgebied van de provincie Drenthe.

Geen grafieken?

Om deze site goed te kunnen bekijken, moet u 'cookies' accepteren. Anders kunt u mogelijk niet alle grafieken correct zien. U kunt bovenaan deze site aangeven of u de cookies accepteert. Heeft u ooit al de cookies voor deze site niet geaccepteerd? Dan kunt u onderaan deze site de instelling wijzigen.