Zorg & Gezondheid


Fit en gezond zijn, dat willen we allemaal. Om gezond te worden of te blijven doet iedereen wel eens een beroep op de zorg. Dan is het belangrijk dat mensen een goede keus kunnen maken uit de vele verschillende zorgaanbieders.

Zorgaanbieders in Drenthe

Op de website van Zorgbelang Drenthe staat een overzicht van een aantal zorgaanbieders in Drenthe. De lijst bevat onder meer huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, specialisten, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Op de website van Zorgbelang is ook te zien hoe contact gelegd kan worden met het Meldpunt Zorg Drenthe (voor advies en ondersteuning) en de Cliënt Vertrouwenspersoon Jeugdzorg.

GGD Drenthe

Bij de GGD Drenthe kunnen burgers (en bedrijven) terecht voor onder meer vaccinaties voor verre reizen en voorlichting over veilige seks. Scholen kunnen bij de GGD terecht voor vragen over hun beleid rond gezondheid en veiligheid. De GGD doet ook mee aan een project tegen alcoholmisbruik bij jongeren en aan een project voor gezond gewicht bij jongeren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De gemeentelijke overheden zijn verantwoordelijk voor de zorg en de voorzieningen die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met de gemeenten.