Verkeersslachtoffers


Verkeersveiligheid staat bij de provincie Drenthe en haar verkeersveiligheidspartners hoog op de agenda. Opvallend is dat er de afgelopen twee jaren minder verkeersdoden in Drenthe zijn. Maar elke slachtoffer is er één te veel. De provincie (en haar partners in het VVBD) heeft daarom de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' uitgesproken. Met als tussendoel maximaal 189 ernstige verkeersslachtoffers in 2025.

Waarom zijn er minder verkeersdoden en verkeersgewonden in Drenthe?

In Drenthe wordt er extra inspanning geleverd om de juiste infrastructuur aan te leggen en er zijn op de doelgroep afgestemde gedragscampagnes. Maar ook de zachte winter en de veiligere auto’s hebben ongetwijfeld geholpen.

Landelijk stijgt het aantal verkeersgewonden nog steeds. In Drenthe is dit aantal van rond de 510 de afgelopen drie jaren nagenoeg gelijk gebleven. Een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 2013 heeft laten zien dat Drenthe op de goede weg is met de aanpak van de verkeersveiligheid. In 2019 voert de SWOV een nieuwe analyse uit. Op de site van Veilig Bereikbaar Drenthe is alles over de aanpak te lezen.

Uit onderzoek van de ANWB (hierin is gekeken naar ongevallen en snelheidsgedrag) blijkt Drenthe ‘gemiddeld’ te scoren; we zijn niet de beste, maar ook niet de slechtste. Maar Drenthe scoort positief in vergelijking met Nederland door de investering in wegen waar dit het meest nodig blijkt. Maar in de meeste gevallen is het toch voornamelijk de bestuurder die ervoor kan zorgen dat het veilig op de weg is. Aandacht op de weg werkt aantoonbaar het beste voor weer veilig thuis komen.

Wat kan beter in Drenthe?

  • Minder fietsgewonden.
    Net als in de rest van Nederland, is er een sterke stijging van het aantal fietsgewonden. Waar in 2014 nog 40 gewonden waren, zijn er 160 fietsers in 2018 gewond geraakt. Het aantal gewonden zijn met name mensen boven de 60 jaar. Het zijn steeds vaker e-bikers die betrokken zijn bij een ongeluk.
  • Minder ongevallen en slachtoffers op 50- en 80 km wegen.
    Er is landelijk een trend zichtbaar als het gaat om het aantal ongevallen en slachtoffers op 50- en 80 km wegen. In 2018 in Drenthe: 50 km: 760 ongevallen/ 180 slachtoffers en 80 km 350 ongevallen/ 100 slachtoffers.

Wat gaat goed in Drenthe?

  • De daling van het aantal verkeersdoden en gewonden.
  • We investeren in wegen waar de noodzaak het hoogst is.
  • Er is veel aandacht voor gedrag. Zoals aanhaken bij de landelijk campagne MONO maar ook de specifieke campagnes op scholen.