Recreatievaart


Drenthe heeft in totaal 175 km vaarwegen, waarvan ruim 60 km vooral geschikt is voor de recreatievaart.

trend De laatste jaren loopt het aantal passages van recreatievaartuigen terug.

Drenthe heeft in totaal 175 km vaarwegen. Hiervan is 114 kilometer geschikt voor beroepsvaart. Ruim 60 kilometer is een klasse 0-vaarweg, wat betekent dat het vooral geschikt is voor recreatievaart. Het gehele vaarwegennet in Drenthe is in beheer van de provincie.

Op 8 juni 2013 is de Veenvaart geopend, een 20 kilometer lange vaarverbinding tussen Ter Apel en Erica. Hiermee is een nieuwe vaarverbinding tussen Duitsland en Drenthe/Groningen en Overijssel ontstaan en kan men ook een ‘rondje Drenthe’ varen. Vanaf 2014 presenteren we op deze website cijfers over het gebruik van het kanaal.

Pleziervaart neemt af

Bij de meeste sluizen en bruggen in Drenthe worden de passerende recreatievaartuigen geteld. Het aantal passages was het hoogst in 2002 met ruim 35.000. In de jaren erna liep dit langzaam terug tot 27.400 vaartuigen in 2012. De Drentse Hoofdvaart is het drukst bevaren water bij de pleziervaart.

De berekening van de jaartotalen is gebaseerd op de 12 sluizen en bruggen waarvoor gegevens beschikbaar zijn van álle jaren in de periode 2000-2012.