Groningen Airport Eelde


Groningen Airport Eelde is door het Rijk aangewezen als een van de zeven luchthavens van nationale betekenis.

trend In de periode 1990-2012 verviervoudigde het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde tot ruim 200.000. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.

Groningen Airport Eelde (GAE) is door het Rijk aangewezen als een van de zeven luchthavens van nationale betekenis. Dat betekent dat de luchthaven de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen tot een volwaardige regionale luchthaven die bijdraagt aan de internationale bereikbaarheid van Nederland. De luchthaven is aangewezen als uitwijkhaven voor Schiphol.

Groningen Airport Eelde beschikt over twee start- en landingsbanen. In 2013 vond een belangrijke verlenging plaats van de 1800-meter baan tot 2500 meter, een langgekoesterde wens. De verlenging betekent dat ook grotere vliegtuigen op Eelde terecht kunnen.

De aandelen Groningen Airport Eelde zijn in handen van de provincies Drenthe (30%) en Groningen (30%) en de gemeenten Assen (10%), Tynaarlo (4%) en Groningen (26%).

Meer passagiers, minder vluchten

Begin jaren negentig lag het aantal passagiersbewegingen* op Groningen Airport Eelde nog onder de 50.000. Inmiddels is dit ruim verviervoudigd. In 2012 lag het aantal passagiers met 208.000 voor het eerst sinds het bestaan van de luchthaven boven de 200.000. De ontwikkeling van het aantal passagiers(bewegingen) hangt samen met de vluchten die luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven aanbieden.

Het aantal vliegbewegingen** vertoont een tegengestelde ontwikkeling: dit is sinds 1990 nagenoeg gehalveerd. Een belangrijke oorzaak is de daling van het aantal terreinbewegingen zoals lesvluchten en rondvluchten. In 2012 waren er ruim 46.000 vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde. Daarvan was ongeveer driekwart een terreinbeweging en een kwart een overlandbeweging. Het grote aandeel terreinbewegingen wordt onder meer verklaard door aanwezigheid van de Rijksluchtvaartschool.

* Een passagiersbeweging is een persoon die vanaf een luchthaven vertrekt of bij een luchthaven aankomt. Als iemand een weekje naar een zonnige bestemming vliegt via GAE, en hier zowel vertrekt als landt, zijn dat 2 passagiersbewegingen.

** Het aantal vliegbewegingen kan worden onderverdeeld in terreinbewegingen (vliegtuig stijgt en landt op GAE zonder elders een tussenlanding te maken, bijvoorbeeld lesvliegtuigen en rondvluchten) en overlandbewegingen (vliegtuig stijgt op vanaf GAE en landt op een andere luchthaven of een vliegtuig stijgt op van een andere luchthaven en landt op GAE).