Gemotoriseerd verkeer


Drenthe heeft 465 km aan provinciale wegen.

trend Van 2011 op 2012 daalde de verkeerintensiteit op de provinciale wegen met 2,1%. Tot en met 2008 was sprake van continue groei.
vergelijking Drenthe-NL Net als in Drenthe neemt in omliggende provincies de verkeersintensiteit af.

Het provinciale wegennet in Drenthe beslaat 465 kilometer. De provincie zorgt voor inrichting en onderhoud van deze wegen. Zo kan iedereen comfortabel en veilig, via een mooie en schone weg(-omgeving) zijn bestemming bereiken.

Afname motorvoertuigkilometrage

Ten opzichte van 2011 is de motorvoertuigkilometrage* op een gemiddelde werkdag in 2012 met 2,1% gedaald. Hiermee zit de verkeersintensiteit op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2006. De afname doet zich op vrijwel alle wegen voor. De grootste oorzaak van de daling is de economische recessie. Ook in omliggende provincies doet deze trend zich voor. De piek in de motorvoertuigkilometrage in 2011 wordt veroorzaakt door een toename van het verkeer op de N34.

De drukste wegvakken van het provinciale wegennet bevinden zich (in afneende volgorde) op de N34, de N862 en de N372.

Verkeerintensiteit 2012

* De motorvoertuigkilometrage is het gemiddeld aantal motorvoertuigen (intensiteit) vermenigvuldigd met de lengte van het wegvak waar wordt geteld. De provincie heeft 125 meetpunten waar zij permanent het gemotoriseerd verkeer telt. Bij het berekenen van de motorvoertuigkilometrage zijn alleen die wegvakken meegenomen waar vanaf 2000 elk jaar meetgegevens beschikbaar zijn. Opgemerkt moet worden dat de N34 tot en met 2006 in beheer was van Rijkswaterstaat en daarna overging naar de provincie. De N34 is wel vanaf 2000 meegenomen in de berekening.

Op Verkeersmonitor.nl is per meetpunt gedetailleerde informatie over het gemotoriseerd wegverkeer te vinden. Deze website is een gezamenlijk initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.