Fiets


In Drenthe ligt ongeveer 5.650 kilometer aan fietsmogelijkheden waarvan een kleine 1.200 kilometer fietspad of fietsstrook is.

vergelijking Drenthe-NL In Drenthe wordt relatief meer gebruik gemaakt van de fiets dan in Nederland (29% tegen 27% van alle verplaatsingen). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.
toekomst Door de opmars van de e-bike zal het gebruik van de fiets mogelijk toenemen ten opzichte van andere vervoermiddelen. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

In Drenthe ligt ongeveer 5.650 kilometer aan fietsmogelijkheden waarvan een kleine 1.200 kilometer fietspad of fietsstrook is. De provincie Drenthe heeft zelf circa 260 kilometer fietspad in haar beheer.

Hiermee ligt het aantal fietsmogelijkheden in Drenthe boven het landelijk gemiddelde. Per vierkante kilometer zijn er in Drenthe 2,11 mogelijkheden ten opzichte van 1,97 landelijk. Kijken we naar het aantal fietsmogelijkheden per inwoner, dan is Drenthe de nummer twee van Nederland met 11,58 ten opzichte van 6,65 landelijk.

Fietsgebruik in Drenthe

In Drenthe ligt het aantal fietsverplaatsingen boven het landelijk gemiddelde. In 2012 werd 29% van alle verplaatsingen op de fiets gedaan. Landelijk ligt dit percentage op 27%. Vooral op de korte afstanden wordt de fiets veel gebruikt.

Een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de e-bike. De elektrische fiets speelt een rol in het woon-werkverkeer en wordt populairder onder scholieren. In de periode 2003-2012 liep in Nederland het aandeel e-bikes op van 3% naar 16% van het totaal aantal verkochte fietsen. Mogelijk wordt het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen groter naarmate de elektrische fiets toeneemt in populariteit.