Verkeersveiligheidslabel


Het Drents Verkeersveiligheidslabel betekent dat een school zich actief inzet voor de verkeersveiligheid rond de school.

trend In de periode 2003-2013 heeft 44% van de basisscholen het Verkeersveiligheidslabel verworven. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe hebben relatief meer scholen het verkeersveiligheidslabel dan in Groningen en Fryslân (respectievelijk 44%, 14% en 20% in 2013). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitslabel dat sinds 2003 wordt toegekend aan scholen die zich aantoonbaar sterk maken voor verkeersveiligheid rond de school. Deze scholen verzorgen theoretisch en praktische verkeerslessen, betrekken ouders bij de verkeerseducatie en maken zich sterk voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Verkeerseducatie is één van de onderdelen van het Provinciaal Verkeerveiligheidsplan van Drenthe. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020 is het DVL benoemd als een van de instrumenten.

Drentse basisscholen werken aan veilig verkeer

In de periode 2003-2013 hebben in totaal 131 scholen het Drents Verkeersveiligheidslabel verworven. Dit is 44% van alle basisscholen in de provincie. In de provincie Groningen lag dit percentage op 14% en in de provincie Fryslân op 20%.

Samen met de ruim 40 scholen die momenteel in het voorbereidings- of goedkeuringstraject zitten, doet inmiddels 60% van alle Drentse basisscholen mee aan het Verkeersveiligheidslabel.